Fotball ETS

En litt annerledes SFO

fotball bilde

14 August 2017 starter vi opp med Fotball Etter Skoletid.

Velkommen til et tilbud som består av mat, leksehjelp, sosialt samvær og fotballtrening. Fotball Etter Skoletid er for elever fra 3-7 klasse. Vi har som mål å skape en trygg og utviklende aktivitetsarena for alle som ønsker å delta. Vi kommer til å holde treningsøkter som har som mål å utvikle elever på forskjellige nivå samtidig som vi alltid skal ivareta den sosiale delen av å øve sammen.

I tillegg til gode fotballøkter ønsker vi å bryte opp med andre aktiviteter når det passer seg slik, dette gjør vi for å skape variasjon i tilbudet og samtidig legge til rette for elevene som også har fotballtrening på kveldstid. Gjennom en tett og god dialog med klubbene ønsker vi å sørge for at det hverken blir trent for mye eller for lite.

* For 3-4 klasse tilbyr vi Fotball SFO 5 dager i uka. Her tar vi i første omgang inn 15 elever. Elevene kan velge hvor mange dager i uka de ønsker å delta, men vi understreker at de som ønsker 100 % vil bli prioritert.

*For 5-7 klasse tilbyr vi Fotball Ekstra 3 dager i uka. Her tar vi inne 20 elever .Elevene kan velge hvor mange dager i uka de ønsker å delta, men vi understreker at de som ønsker 100 % vil bli prioritert.

Treningsopplegget er satt sammen av Trond Fredrik Ludvigsen og Erlend Hanstveit Formål er å legge til rette for at hver enkel elev skal få trent godt og oppleve mestring på sitt ferdighetsnivå. Treningsopplegget vil bli satt sammen for å utfylle det eksisterende tilbudet som barna får gjennom idrettslagene.

Vi håper å se deg på Hundvåkøy

Hilsen Trond Fredrik Ludvigsen og Erlend Hanstveit.