Fotball SFO

Det er fotball som er hovedaktiviteten på Fotball Etter Skoletid. Vi har som mål at ungene skal være aktive i min 75 min. Fotball treningen vil bestå av tre deler. En oppvarmingsdel en teknisk del og en del med spill. Et viktig prinsipp for oss er at hver unge skal ha flest mulig ballberøringer. Det vil si mange baller og mye balllek og oppvarming.

Leksehjelp

Det er viktig for oss at ungene får gode rutiner for skolearbeid. Det er derfor satt av 45 min hver dag etter mat for at ungene skal gjøre lekser. I denne timen vil vi også få hjelp av tidligere lærere som vil bistå med leksehjelp.

Mat

Måltidene vil bestå av vanlig norsk lunsj med brødmat, pålegg og melk.

Kåring av måneds spiller

Siste fredag i måneden vil det være en kåring av månedens spiller. Kriteriene får disse er at du har hatt framgang i fotball, samt vært et godt forbilde for de andre når det gjelder oppførsel, språkbruk og behjelpelighet. I forbindelse med denne kåringen vil Erlend Hanstveit komme ut og overrekke prisen.

Vi vil også ha en årets spiller- kåring der, der den personene som har bidratt mest i løpet av året vil bli satt litt ekstra pris på.

Andre aktiviteter

Vi har tilgang på gymsal slik at på dager med ufyselig vær vil det være mulig å være inne. Det vil da bli en typisk gymtime med lek og moro. Utvikling av balanse og koordinasjon vil være sentralt. I tillegg er det av og til kjekt å gjøre noe annet. Dette kan være at vi går ut på tur og lager bål eller finner på andre friluftsaktiviteter.